طراحی پوستر

Placeholder

ابعاد جهانی پوستر

ابعاد جهانی پوستر به شرح زیر است: اندازه پوستر های کوچک به این سایز نیم قطع (Tabloid) یا ASNI B نیز گفته می‌شود.ابعاد این پوستر۴۳۰ در ۲۸۰ میلی مترمی باشد که در واقع کوچک ‌ترین اندازه پوستر استاندارد است. پوستر‌هایی ... ادامه مطلب