جلد سخت

Placeholder

۸ عامل مهم در طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب یکی از اصلی‌ترین عواملی است که موفقیت یک کتاب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طراحی جلد کتاب باید نه تنها جذاب باشد، بلکه با محتوای کتاب همخوانی داشته باشد و خواننده را به خود جذب کند. در ... ادامه مطلب