تقویم قمری

Placeholder

تقویم

تقویم ازجمله هدایای تبلیغاتی است که بطور معمول در آخر هر سال به همراه سررسید و یا جداگانه توسط شرکت‌ها تولید و بین همکاران و مشتریان پخش می‌گردد و مخاطب در طی طول سال با آن در ارتباط است. تقویم‌ها ... ادامه مطلب