تقویم


تقویم ازجمله هدایای تبلیغاتی است که بطور معمول در آخر هر سال به همراه سررسید و یا جداگانه توسط شرکت‌ها تولید و بین همکاران و مشتریان پخش می‌گردد و مخاطب در طی طول سال با آن در ارتباط است.

تقویم‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱- تقویم دیواری ۲- تقویم جیبی ۳- تقویم رومیزی.

تقویم رومیزی از تاثیر گذارترین روش‌های تبلیغات است به این دلیل که اکثراً در ادارات و شرکت‌ها کمتر میزی را می‌یابید که یک تقویم رومیزی بر روی آن نباشد. همچنین در منازل نیز از تقویم رومیزی بسیار استفاده می‌شود. یکی از نکات مثبت استفاده از تقویم رومیزی برای شخص استفاده کننده آن است که بدون نیاز به گشتن بین صفحات و ورق زدن، قادر به آن است که با یک نگاه کل روزهای ماه را مرور و برای طول ماه برنامه‌ریزی کند.

طراحی تقویم رومیزی

معمولاً تقویم رومیزی در همه موارد به صورت ماه شمار طراحی و در هر برگه، یک ماه چاپ می‌شود و در پشت آن برگ تصاویر تبلیغاتی و یا تصاویر منتخب تولید کننده به چاپ می‌رسد. همچنین یک برگ از تقویم رومیزی کاملاً به تبلیغات شرکت سفارش دهنده اختصاص می‌یابد و یا توسط تولیدکننده به صورت صفحه آغازین یا همان جلد طراحی می‌شود. به همین دلیل است که بیشتر تقویم‌های رومیزی بصورت ۱۳ برگه تولید می‌شوند.

تقویم های رومیزی بر اساس جنس پایه:

  1. تقویم رومیزی فلزی
  2. تقویم رومیزی پلکسی
  3. تقویم رومیزی سخت
  4. تقویم رومیزی سخت
  5. تقویم رومیزی مقوایی
  6. تقویم رومیزی چوبی
  7. تقویم رومیزی چرمی

امکان ارسال نظر وجود ندارد!