تصویرگری

Placeholder

تصویرگری

تصویرگری امروزه یکی از زیرشاخه‌های هنرهای تجسمی است که القاکنندهٔ تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است .این مفهوم و روایت می‌تواند داستان، شعر، مقاله‌ در روزنامه و کتاب و حتی تبلیغات تجاری، سرگرمی‌ها و اشکال و فرم‌های ... ادامه مطلب