ست اداری

ست اداری یا اوراق اداری شامل کلیه ملزوماتیست از جمله (سربرگ، پاکت، یادداشت، کارت ویزیت و … ) که برای انجام مکاتبات و ارتباطات تجاری و اداری توسط شرکت ها و سازمان ها استفاده می گردد. ست اداری معرف و هویت سازمانی هر مجموعه است.

حال با تغییر نگرش در مورد ست اداری، علاوه بر رفع نیاز ملزومات اولیه سازمانی می توان با استفاده از طراحی و چاپ منحصر به فرد، تبلیغ کوچک و کم هزینه و در عین حال تاثیر بسیارقوی برای جذب مخاطب داشته باشیم.

استفاده از نوع کاغذ، رنگ، فونت و طرح، استانداردهای لازم و ضروری و هماهنگی بین این مجموعه بطور غیر مستقیم، تأثیر مطلوب و مثبتی را به مخاطب شما انتقال می دهد.

از ویژگی های مهم ست اداری حفظ وجهه و اعتبار تجاری شرکت شما در نظر مشتریان و در برندسازی و شهرت لوگو در میان همکاران و مشتریان می باشد و ویژگی دیگر آن، جلوگیری از کپی برداری آسان از اسناد و مدارک شرکت است.

برای طراحی و چاپ سربرگ و پاکت عموما از سایزهای متعارف و استاندارد استفاده می شود ولی بعضاً از سایزهای خاص نیز استفاده می شود.

سایزهای استاندارد سربرگ و یادداشت  :

 • A4 = 210 mm x 297 mm
 • A5 = 148 mm x 210 mm
 • A6 = 105 mm x 148 mm
 • A7 =   ۷۴ mm x 105 mm
 • B4 = 250 mm x 353 mm
 • B5 = 176 mm x 250 mm
 • B6 = 125 mm x 176 mm
 • B7 =   ۸۸ mm x 125 mm

سایزهای استاندارد پاکت :

 • پاکت  C6  =    ۱۱۴mm x 162mm =            A6
 •  اداری ( ملخی )   = DL =   ۱۱۰mm x 220mm
 •  پاکت C5 =   ۱۶۰mm x 220mm =            A5
 • پاکت C4  = ۲۳۰ mm x 310 mm =             A4
 • پاکت C3  = ۳۲۰ mm x 440 mm =             A3

لطفاً قبل از سفارش توضیحات ارائه شده را کاملاً مطالعه بفرمایید.