فولدر

فولدر را می توان به زبان ساده یک پوشه با طراحی و برش های خاص معرفی کرد که امکان ارائه یک بسته تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی (شامل اوراق ، بروشور ، کارت ، CD و …) را بصورت یکجا فراهم می سازد.

چاپ فولدر با ویژگی های فوق مستلزم طراحی و محاسبات دقیق قالب می باشد، که ایده پردازان آریانوس با بکارگیری متخصصین مجرب این امکان را فراهم آورده است .فولدر را می توان به زبان ساده یک پوشه با طراحی و برش های خاص معرفی کرد که امکان ارائه یک بسته تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی (شامل اوراق ، بروشور ، کارت ، CD و …) را بصورت یکجا فراهم می سازد.

چاپ فولدر با ویژگی های فوق مستلزم طراحی و محاسبات دقیق قالب می باشد، که ایده پردازان آریانوس با بکارگیری متخصصین مجرب این امکان را فراهم آورده است .

برای طراحی و چاپ فولدر عموما از سایزهای متعارف و استاندارد استفاده می شود ولی با توجه به نوع کاربرد از سایزهای خاص نیز استفاده می شود.

سایزهای استاندارد:

  • A4 = 22 x 31 cm
  • B4 = 25 x 35 cm
  • A5 = 16 x 22 cm
  • B5 = 18 x 25 cm
  • سایزخشتی کوچک = ۱۹x 19 cm
  • سایزخشتی بزرگ = ۲۳x 23 cm
  • سایزپالتویی = ۱۴x 19 cm

لطفاً قبل از سفارش توضیحات ارائه شده را کاملاً مطالعه بفرمایید.